Spørreundersøkelse Ut og Plukk

Flott hvis du kan bidre med informasjon om hva du mener om Ut og Plukk


Fyll ut og trykk SEND
Navn: 
Adresse: 
Postnr.: 
Sted: 
Epost: 
Har du gjennomført bærturer i år: 


Har du i år registrert bærturer på utogplukk.no: 


Har du tidligere år registrert bærturer på utogplukk.no: 


Hva kan årsaken være til at så få bruker utogplukk.no: 

Kom gjerne med utfyllende informasjon: