Brosjyre Ut i NORD 2020
Brosjyren har med kart for alle årets 128 turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.
Den inneholder også annen informasjon fra Nord-Troms Friluftsråd. Brosjyren sendes i Posten for de som ønsker den. Primært for de som ikke bor i Nord-Troms og kan skaffe seg den på annen måte.
50,-
Antall: