Kartpakke Nord-Troms
Fire kart som dekker Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
Målestokk 1:50 000 og trykt på vannbestandig og slitesterk Tyvek-papir.
400,-
Antall: