Vedtekter

Vedlagt følger vedtektene for Nord-Troms Friluftsråd

Disse ble vedtatt på stiftingsmøtet den 6. november 2014