Frilufts-Info

Hver uke lager Friluftsrådet en oppsummering med aktuelle oppgaver det har vært jobbet med. Frilufts-Info legges ut på nettsiden som informasjon om vårt arbeid.