Strandrydding 2019

Her søkes det om tilskudd og muligheten til å være med og samarbeide om strandrydding i Nord-Troms i 2019. 

Tilskudd vil bli fordelt snarest mulig etter at søknaden til Miljødirektoratet er behandlet. Det kan være aktuelt med innhenting av tilleggsinformasjon til søknaden. 

Fyll ut og trykk SEND.
Navn på søker: 
Kontaktperson: 
Adresse: 
Postnr.: 
Sted: 
Kommune: 
Epost: 
Mobilnr.: 
Beskriv hvor dere planlegger å rydde: 
Beskriv cirka ant. ryddedager og ant. personer som vil delta:: 
Beskriv hvorfor dere trenger tilskudd:: 
Merknader: