Din historie om Ut i NORD

Vi ønsker å høre om Ut i NORD fungerer. Kanskje du har gjort deg positive erfaringer som kan deles med andre?


Fyll inn og trykk SEND
Fornavn: 
Etternavn: 
Adresse: 
Postnr.: 
Sted: 
Epost: 
Mobilnr.: 
Fødselsår (4 siffer, f.eks. 1968): 
Har Ut i NORD fått deg til å gå mer på tur: Hvilke av disse årene har du vært med på Ut i NORD: 

Hva har Ut i NORD hatt å si for deg: 
Merknader: