Arbeidsgruppa

De fire medlemskommunene Kvæfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy har valgt sine personer til friluftsrådets arbeidsgruppa.

I samarbeid med daglig leder besørger arbeidsgruppa for oppfølging og gjennomføring av friluftsrådet ulike prosjekt og arbeidsoppgaver.  

Arbeidsgruppa er sammensatt slik:

Kvænangen kommune: Alf Bjørnar Eriksen (inntil videre), mobil: 952 33 338
Kåfjord kommune: Gunn Andersen, telefon 777 19 228 - mobil: 456 62 101
Nordreisa kommune: Hanne Henriksen, mobil: 918 09 412
Skjervøy kommune: Rita Mathisen - mobil: 402 22 239